hotline (24/7) 0983.462.180

Hội đồng quản trị

Ông Ngô Công Chính Bà Dương Thị Bích Hạnh Bà Đàm Thị Ngân
Chủ tịch Hội đồng quản trị
Thạc sĩ Quản trị trường Đại học Wageningen,
Hà Lan
Thành viên Hội đồng quản trị
Cử nhân Luật
Cử nhân Ngoại ngữ
Thành viên Hội đồng quản trị
Thạc sỹ Quan hệ quốc tế,
Đại học Columbia, New York,
Hoa Kỳ
 
 
©copyright: Pink House Plus