hotline (24/7) 0983.462.180

Đội ngũ nhân sự

Hội đồng Quản trị trường
Ông Ngô Công Chính Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Bà Dương Thị Bích Hạnh Thành viên Hội đồng Quản trị
Bà Đàm Thị Ngân Thành viên Hội đồng Quản trị

Ban cố vấn
 
Ông Lê Tuấn Anh Thành viên Ban cố vấn
Ông Vũ Phạm Hải Đăng  Thành viên Ban cố vấn
Bà Lê Thị Hoàng Anh Thành viên Ban cố vấn


Đội ngũ quản lý
 
Bà Nguyễn Thị Mai Hiệu Trưởng
Bà Nguyễn Thị Hương Quản lý Chuyên môn
Bà Vũ Thị Hương Sen Quản lý Chương trình Tiếng Anh
Bà Nguyễn Ngọc Điệp Quản lý Chăm sóc

 
Các bài viết khác
©copyright: Pink House Plus